Stort test av fotvårdsprodukter

Problem med torra fötter, förhårdnader, liktornar (liktå) och hälsprickor är mycket vanliga problem. Ungefär 6 av 10 vuxna säger sig ha sådana besvär. Många av dessa behandlar sig inte med en riktig fotvårdsprodukt utan tar vad man har hemma i form av olika krämer och salvor. Det är inte något att rekommendera om man vill uppnå goda behandlingsresultat. Om man vill behandla sig med en produkt avsedd för fotvård finns idag ett ganska stort antal produkter för behandling av dessa problem.

Vi har gått igenom och utvärderat de största fotvårdsprodukterna som idag säljs på svenska apotek. Produkterna skiljer sig åt en hel del i många olika avseenden. En poängbedömning är gjord baserat på de parametrar som kan anses vara viktigast vid behandling av dessa besvär. Uppgifterna om produkterna är i förekommande fall hämtade från tillverkarens egen produktinformation såsom förpackningar och hemsidor. Där uppgifter saknas har en kvalificerad bedömning gjorts.

Testen korar en klar vinnare! Se hela testet nedan.

CCS Fotsalva 175 ml Scholl Spruckna hälar 60 ml Compeed Uppmjukande kräm 75 ml ACO S&C Fotkräm 100 ml Footmender 100 ml Fotfil Footner Fotbad
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Mot torra fötter 1 1 1 1 1 0 0 1
Mot liktornar (liktå) 0 0 0 0 1 1 1 0
Mot förhårdnader 1 1 1 1 1 1 1 1
Mot hälsprickor (spruckna hälar) 0 1 1 0 1 0 0 1
FUNKTIONER
Mjukgörande/Återfuktande 1 1 1 1 1 0 0 0
Exfolierande – tar bort död hud 0 0 0 0 1 1 1 0
Sårläkande 0 0 0 0 1 0 0 0
Antimikrobiell 0 0 0 0 1 0 0 0
FÖRPACKNINGEN
Enkel Dosering 1) 1 0 0 0 1 1 1 1
Exakt dosering 2) 0 0 0 0 1 0 1 0
BEHÖVER MAN KOMBINERA MED ANDRA PRODUKTER
Ja – 0 Nej - 1
0 0 0 0 1 0 0 0
VÄLDOKUMENTERAD
Medicinteknisk produkt 0 0 0 0 1 0 1 0
Vetenskapliga studier 0 1 0 0 1 0 1 0
EFFEKT
Snabb effekt 3) 0 0 1 0 1 1 0 1
Effektiv 4) 1 1 1 1 3 3 3 1
TOTALT ANTAL POÄNG 5p 6p 6p 4p 17p 8p 10p 6p
PRIS 5)
OMDÖME Billig Sämst BÄST Tar bort död hud Skönt

1) Enkel dosering – behandling en gång per dag.

2) Exakt dosering – står klart angivet hur mycket man skall använda vid varje behandlingstillfälle.

3) Snabb effekt - synlig effekt efter en dag.

4) Effektiv – väger tyngst eftersom det är det som konsumenterna säger är viktigaste i valet av produkt.

5) Pris – Att jämföra priser på olika produkter är näst intill omöjligt eftersom de flesta produkter inte anger hur mycket som skall användas vid varje behandlingstillfälle, hur långe man skall behandla sig och det faktum att man för de flesta produkter behöver använda flera olika produkter i kombination för att uppnå önskat resultat.

VARFÖR VINNER FOOTMENDER TESTET?

Det är en kombination av flera saker som gör att den är en unik produkt för behandling av torr hud, förhårdnader och hälsprickor på fötterna.

För det första är det en unik komposition med sex aktiva ämnen som ger produkten dess speciella egenskaper. Footmender är ensam om att ha tre godkända användningsområden. Studier visar att det är en effektiv behandling mot torr hud, förhårdnader såsom liktornar (liktå) och hälsprickor på fötterna. Den är också ensam om att ha en trippelverkande effekt. Egentligen är det många fler funktioner men för enkelhetens skull har man delat in dem i tre huvudkategorier.

Antimikrobiell effekt – Detta är speciellt relevant för diabetiker som skall vara extra vaksamma på och noga med att inte få svårläkta sår på fötterna. Den antimikrobiella effekten gör att mängden bakterier och mikroorganismer minskar där fotvårdsprodukten används. Genom att minska den bakteriella belastningen och optimera förhållandena på huden hjälper den huden på fötterna att återgå till sitt naturliga och ursprungliga skick.

Exfolierande effekt – Exfoliering innebär att man avlägsnar döda celler från hudytan och samtidigt stimulerar nybildningen av nya celler.

Faciliterande effekt – Under denna rubrik döljer sig ett flertal funktioner som är mycket viktiga för att besvären med torr hud, förhårdnader och hälsprickor skall kunna avhjälpas. Footmender understödjer läkningen genom att stimulera och stabilisera hudcellernas omsättning, vilket gör att huden snabbare återfår sin naturligt skyddande funktion. Den binder och bevarar fukt inte bara i de yttre hudlagren utan även på djupet. Det fungerar således även som mjukgörare och fuktighetsbevarare och ger huden på fötterna sin naturliga spänst tillbaka.

För det andra är produkten den enda Medicintekniska produkten klass IIa som säljs receptfritt på apotek med indikationen torr hud, förhårdnader såsom liktornar (liktå) och hälsprickor på fötterna. En stor fördel med Footmender är att den kan rekommenderas till personer med skadad hud på fötterna såsom när man har besvär med hälsprickor. Tack vare att det är en Medicintekniska produkten klass IIa går detta bra. Enligt regelverket skall man inte rekommendera kosmetiska produkter till personer som har besvär med hälsprickor då kosmetiska produkter inte skall användas på skadad hud. En annan konsumentfördel med Medicintekniska produkter klass IIa är att allt som sägs om Footmender och de påstående som görs vad gäller till exempel effekt måste vara godkänt av en Notified Body (ett oberoende organ). Det är inte bara märkningen och bipacksedeln som granskas utan allt ifrån produktens spårbarhet till hur den tillverkas, råvarors ursprung och att företaget följer de ledningssystem (ISO 13485) och andra kriterier som gäller för Medicintekniska produkter klass IIa. I detta fall har tillverkningen tagits till ytterligare en högre nivå och produceras under GMP standard, samma standard som gäller för läkemedel.

För det tredje är det den första produkten mot torr hud, förhårdnader såsom liktornar (liktå) och hälsprickor på fötterna med en exakt doseringsanvisning. De flesta produkter inom området ger bara allmänna tips om hur mycket man skall ta vid varje behandlingstillfälle. Antalet rekommenderade behandlingstillfällen kan också variera, till exempel behandla två till tre gånger per dag efter behov. Studier har visat att det räcker med att behandla sig en gång per dag för att få önskad effekt. Detta gör det naturligtvis enklare för användaren. För att kunna erbjuda användaren en exakt dosering använder Footmender en airless-pump. Det är en patenterad förpackning. Det är en modern teknologi för att på bästa sätt skydda innovativa och avancerade beredningar. Airless-pumpen har flera ytterligare fördelar och möjliggör att allt innehåll i förpackningen kan pumpas ut och användas. Produkten innehåller inte något konserveringsmedel eftersom beredningen aldrig kommer i kontakt med luft och därför inte kan kontamineras. Med hjälp av denna produkt kan du på ett snabbt och effektivt sätt bli av med dina besvär med torr hud, liktornar (liktå) och hälsprickor på fötterna. Du märker skillnad redan efter första behandlingen och de flesta får huden på fötterna att återgå till sitt naturliga och ursprungliga skick inom en vecka.